Is lopen in de stad ongezond ?

Bron: Bodytalk  nr.90; februari 1994        
Auteur : Kenny De Meirleir, Sportarts
Bewerkt door : Bob Maertens, student DLO Brugge

 

Algemeen

Volgens een studie bestaat er een verband tussen de luchtverontreiniging en long- en hartaandoeningen. Het lijkt gek dat als men gaat joggen om gezond te blijven, men juist hierdoor te veel schadelijke stoffen inademt.

Volgens metingen is de luchtvervuiling de laatste jaren niet echt toegenomen.  Bepaalde vormen van luchtvervuiling, zoals de vervuiling door verbranding van steenkool, zijn zelfs sterk verminderd. De soort vervuiling verandert wel, onder andere door het toenemende autoverkeer. De moderne auto’s vervuilen tegenwoordig veel minder, maar er rijden er zoveel meer rond.

 

Longaandoeningen

Enkele studies toonden het verband aan tussen de luchtvervuiling in de stad en longziekten. Vooral stoffen afkomstig van fossiele brandstoffen zorgen voor een gevaar. Uit deze studies bleek dat de luchtvervuiling tot een verergering van longziektes kan leiden. Of die vervuiling echter de oorzaak is van de ziekte is niet echt duidelijk. De meeste ziekten zijn het gevolg van vele factoren, zoals roken, dieet, erfelijkheid en beroepskeuze. Sommige werknemers worden dagelijks blootgesteld aan schadelijke stoffen, waardoor de kans op een longziekte stijgt.

Ook voor astma is de toestand niet duidelijk. Sommigen beweren dat luchtvervuiling de oorzaak is, anderen beweren dat ook het passief roken en leven in een slecht verluchte woning de oorzaken zijn.

 

Een kwart meer overlijdens

  In de studie werd een poging gedaan om enkel de invloed van de vervuilde lucht te onderzoeken. Men moest dus andere factoren, zoals roken, uitsluiten om een juist resultaat te verkrijgen. In totaal werden ongeveer 8.000 volwassenen gedurende 15 jaar gevolgd. Intussen werd de luchtverontreiniging regelmatig gemeten. De onderzoekers stelden vast dat de vervuilde lucht inderdaad deze ziekten in de hand werkt. De kleine deeltjes van deze vuile lucht dringen ook door tot in de huizen, dus de vervuiling treedt zowel binnen als buiten op.

 

Sport en luchtvervuiling

Als we sporten gaan we veel meer lucht inademen, en de lucht dringt dieper door in de longen. We ademen ook vervuilde luchtdeeltjes in tijdens de inspanning. Het gehalte aan schadelijke stoffen verschilt naargelang het seizoen: in de winter is het gehalte schadelijke stoffen het hoogst. De schadelijke stoffen stapelen zich op in de onderste luchtlaag en blijven daar hangen. In de zomer stijgt het gehalte aan schadelijke stoffen bij zonnig en constant weer, omdat de deeltjes met elkaar reageren onder invloed van het zonlicht. Natuurlijk is de concentratie aan schadelijke stoffen het grootst bij een drukke straat of een fabriek.

Als je de inademing van deze schadelijke stoffen wil beperken neem je best volgende maatregelen in acht:

bullet Beperk uw buitensportactiviteiten tijdens periodes van luchtvervuiling (smog) in de winter en de zomer
bullet Vermijd wegen met druk autoverkeer; vermijd spitsuren
bullet Loop niet door tunnels
bullet Rook niet en vermijd rokerige lokalen na uw training

 

 

  

 

Vragen

1)      Hoe evolueert de vervuiling van de lucht door de jaren heen?

2)    Welke factoren kunnen een ziekte van de ademhalingswegen in de hand werken?

3)    Geef de specifieke factoren die astma in de hand werken.

4)    Waarom is sporten extra schadelijk voor de ademhalingswegen als men verontreinigde lucht inademt?

5)    Wat kan je doen om het inademen van schadelijke stoffen tijdens het sporten te beperken? Leg telkens uit waarom.

6)    Hoe sta je zelf tegenover deze problematiek? Wat zou je willen veranderen om gezonder te leven?