LANGER LEVEN? BETER LEVEN!

Bron:  Plus Magazine, Februari 2002
Auteur :  Dr. Tony Swinnen
Bewerkt door :  Kristof Degrendel, student DLO Brugge

 

De levensverwachting in de voorbije eeuw van de vrouw is ongeveer met 32 jaar gestegen en die van de man met 29 jaar.  Alhoewel dit extra jaren zijn, zijn het niet altijd gezonde jaren.  Belangrijk is dat we de aandacht vestigen op de kwaliteit van ons leven op latere leeftijd.  Trouwens is het nooit te laat om daarmee te beginnen.

Sommige oudere mensen hebben geen oog meer voor een gezonde manier van leven omdat ze er van uitgaan dat het er te laat voor is oftewel omdat ze leren leven hebben met de ziekte die ze kregen.  Dit is een onjuiste gedachte.  Het menselijk lichaam bezit vele mogelijkheden opdat inspanningen geleverd kunnen worden die leiden tot een gezonder en beter leven.

 

Veranderen kan

Deze ervaring deden mensen op die een hartinfarct hebben gehad.  Vóór het infarct was het niet mogelijk slechte gewoontes te laten zoals roken, ongezond eten, stress.. Nadat men hartpatiënt geworden, was er grote drang naar een gezonder leven. 

Ditzelfde fenomeen werd opgemerkt bij gehandicapten en hoogbejaarden.  Andere prioriteiten stellen en gelukkig zijn met kleine dingen in het leven kunnen dat betere leven ook in de hand werken.

Belangrijk is dat we blijven letten op de verschillende factoren die onze gezondheid en welzijn beďnvloeden.  Dat kunnen we door antwoord te vinden op 3 grote vragen:

·           Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?

·           Waar moet ik op letten om bepaalde aandoeningen snel te ontdekken en de kans op genezing te vergroten?

·           Wat is het nut van preventief onderzoek?

 

 

1. Wat kan ik doen om gezond te blijven?

BEWEGING

Aanvankelijk werd, nadat men aan één of andere ziekte of aandoening leed, rust aanbevolen.  Vandaag de dag wordt het tegengestelde aangeraden.

Veel ouderdomskwalen zijn te wijten aan te weinig lichamelijke beweging op jonge en volwassen leeftijd.  Ouderen stellen zich de vragen: Welke mogelijkheden zijn er nog om te sporten en te bewegen?  Wat kunnen we doen als er tekens van slijtage optreden?

Diverse studies tonen aan dat regelmatig bewegen de afbraak of slijtage van het beenderstelsel door osteoporose vertraagt of zelfs tot stilstand brengt.

Waar horen we rekening mee te houden als we actiever willen worden?

Allereerst moet er naar het eigen lichaam geluisterd worden.  Algemene regel: bij het leveren van een inspanning moeten we nog altijd een gesprek kunnen voeren zonder buiten adem te geraken.  Bepaalde symptomen wijzen op overbelasting van het hart zoals pijn achter het borstbeen, duizeligheid, gevoel van flauwte, abnormaal sterk zweten….  Een goede raad:  laat de mentaliteit van “alles of niets” of te vlug zeggen "ik kan dit of dat niet meer", achterwege.  Voor je een activiteit opgeeft zou je 10 keer moeten nadenken of het de juiste beslissing is.

 

 

VOEDING

Voeding is de brandstof die het lichaam nodig heeft om inspanningen te kunnen leveren.  Ze levert bovendien grondstoffen voor de voortdurende heropbouw van het organisme.  Tenslotte zorgen vitamines en mineralen ervoor dat alles een optimaal rendement oplevert.

We hebben op elke leeftijd min of meer dezelfde voeding nodig.  Een evenwichtige voeding draagt ook op hogere leeftijd bij tot een goede gezondheid.

We mogen onze voeding in geen enkel geval verwaarlozen.  Een reëel gevaar op hogere leeftijd is ondervoeding.  Zelfs het dorstgevoel neemt af waardoor men te weinig gaat drinken

 

ROKEN

Roken is schadelijk voor jong en oud.  Het is bewezen dat de longcapaciteit na het stoppen met roken altijd toeneemt en dat de spierkracht van het hart recupereert, ook al is men 70 of 80 jaar.  De winst zal wel niet zo spectaculair zijn als op jonge leeftijd maar alle beetjes helpen. 

 

2. Waar moet ik op letten om bepaalde aandoeningen te voorkomen?

Ouder worden gaat onvermijdelijk gepaard met het verschijnen van een of andere afwijking en het verlies van sommige lichamelijke en verstandelijke functies.  Geen wonder dat veel ongemakken enkel en alleen aan de leeftijd worden toegewezen.  Met gevolg dat ouderen sommige klachten niet ernstig nemen: “het hoort bij de leeftijd” of “op mijn leeftijd is er toch niets meer aan te doen”, “je moet er maar leren mee leven”  Het gaat zelfs zover dat men medische behandelingen afwijst omdat men denkt dat het toch geen nut meer heeft.  Gevolg is dat men bij klachten geen dokter meer opzoekt en deze ongemakken niet behoorlijk gediagnosticeerd kunnen worden.

Conclusie: geef elke klacht de aandacht die ze verdient.  Op elke leeftijd!

 

3.Wat is het nut van preventieve onderzoeken?

Vele mensen hebben de sombere ingesteldheid: “wanneer ons lichaam of onze geest schade heeft opgelopen moeten we daar leren mee leven en het beste er van maken.”  Dit biedt de oudere dag weinig positieve vooruitzichten.

Daarom wordt het tijd dat we van deze ouderdomsgedachte afstappen. Het lichaam kan zich altijd weer herstellen. Bvb: vernauwde aders kunnen opnieuw verbreden door regelmatig fietsen of wandelen, het geheugen blijft bewaard als men krant leest of televisie kijkt…. 

Regelmatig bij de dokter gaan is niet alleen nuttig, maar ook nodig.  Men moet minstens 1 keer per jaar aandringen op een algemeen, grondig onderzoek.  Niet alle afwijkingen die bij zo’n preventief onderzoek worden ontdekt, moeten worden behandeld.  Veel onderzoeken lijken onbelangrijk maar zijn nuttig om de arts op het spoor te brengen van onschuldige afwijkingen die evenwel grote gevolgen kunnen hebben voor je sociale leven. 

Het preventieve onderzoek heeft dus heelwat meer te bieden dan de snelle opsporing van afwijkingen.  Het geeft een totaalbeeld van de gezondheidstoestand dat essentieel is om bestaande ziektes te behandelen en toekomstige problemen te voorkomen.

Het gaat niet er niet zozeer om de levensduur te verlengen maar wel de levenskwaliteit te verbeteren.

 

  

 

Vragen

1.Juist of onjuist:

a)     Naarmate de mens ouder wordt, daalt het aantal mogelijkheden van het menselijk lichaam tot het leveren van inspanningen sterk.

b)     Mensen die problemen met het hart gehad hebben streven na herstel naar een gezonder leven.

c)      Vandaag de dag wordt grote rust aanbevolen nadat men aan één of andere ziekte of aandoening leed.

d)     Vele bejaarden leven met de gedachte bij een ziekte dat er niets meer aan gedaan kan worden omwille van de leeftijd.

2.Welke zijn de 3 vragen die men zich moet stellen om te streven naar een gezonder leven?

3.Wat is osteoporose?

4.Wat werkt osteoporose in de hand?

5.Wat kan het gevolg zijn als men geen medische behandelingen meer ondergaat?

6.Geef met een voorbeeld aan dat bewegen na een ziekte een aandoening kan verbeteren?

7.Waarom zijn preventieve onderzoeken noodzakelijk?