krachttraining voor kinderen, een controversieel verhaal

Bron: tijdschrift voor lichamelijke opvoeding 1/2002
auteur : Jacques Vrijens, Jan Bourgois
Bewerkt door : Gregory Bogaert, student DLO Brugge

 

Inleiding

In de loop der jaren heeft men kunnen concluderen, dat het krachtpotentieel bij kinderen met 10 %  is gedaald. Oorzaken hiervan zijn : een zwakke fysieke conditie en veranderende levensomstandigheden van onze jeugd.

De ontwikkeling van kracht is enorm belangrijk tijdens de groei van het kind. Toch blijkt uit vele onderzoeken, dat er door krachttraining, enorme risicofactoren voor kwetsuren en misvormingen zijn.

Krachttraining bij kinderen is een onderwerp dat aanleiding geeft tot heftige meningsverschillen.

 

Risico’s voor kwetsuren 

In het verleden deden zich al vaker anekdotes voor, waarbij jonge kinderen het slachtoffer werden van krachttraining. De gevolgen waren schreiend, groeiproblemen, misvormingen en andere ongeneesbare kwetsuren. Kinderen die getekend zijn voor het leven.

Toch wordt het begrip krachttraining vaak fout geïnterpreteerd. Als men aan krachttraining denkt, dan denken de mensen onmiddellijk aan gewichtheffen, powerliften enz... 

Het probleem is wanneer jonge kinderen aan krachttraining doen, er een onherstelbare schade kan optreden ter hoogte van de groeischijven. Ook de wervelzuil bij het jonge kind is nog enorm fragiel. Misvormingen aan de rug komen ook voor door krachttraining.

Ook regeneratie van kraakbeenweefsel gebeurt amper of niet, en dit door het feit dat de doorbloeding in dit weefsel gering is. Er ontstaat een littekenweefsel, dat samengesteld is uit bindweefsel dat minder elastisch en drukbestendig is dan het oorspronkelijke kraakbeenweefsel.

Krachttraining bij het jonge kind heeft ook een negatieve invloed op de spierontwikkeling: een enorme spierhypertrofie bij het jonge kind is enorm gevaarlijk, omdat dit de harmonische groeiontwikkeling verstoord.

De allergrootste oorzaak van kwetsuren bij krachttraining is het feit dat in de sportclubs of verenigingen geen professionele leiding of supervisie is. Bepaalde mensen zijn onbekwaam om les te geven.

 

Efficiëntie van krachttraining bij kinderen 

In verband met de doelmatigheid van krachttraining zijn er nogal wat uiteenlopende meningsverschillen.

Tot op heden was men van mening dat krachttraining maar zinvol is vanaf de puberteit. Aanvankelijk had men ook twijfels over het nut van krachttraining bij kinderen.

De meeste onderzoeken tonen aan dat het oefeneffect van krachttraining bij kinderen veel geringer was dan bij volwassenen.  Natuurlijk werden de programma’s voor volwassenen  nooit toegepast bij kinderen.

Studies tonen wel aan dat kinderen ook in staat zijn om hun krachtenpotentieel via specifieke training boven het groeigebonden niveau te verhogen.

We kunnen concluderen dat er enkele fysiologische aanpassingen zijn door krachttraining bij kinderen, zoals: een toename van de maximale kracht, weinig of geen toename van de spiermassa, toename van de elektrische activiteit van de spier, een verbeterde coördinatie, geen verandering van het lichaamsgewicht en geen verandering in vetmassa.

 

Gunstige effecten van krachttraining bij kinderen    

Als men spreekt over de voordelen van krachttraining voor kinderen op de motorische vaardigheden en prestaties, verwijst men in de eerste plaats naar prestatievormen waar kracht noodzakelijk is.

Krachttraining is een fysische voorbereiding voor iemand die geregeld aan sport doet. Het trainen van de spierkracht kan ook een gunstig middel zijn om kwetsuren tegen te gaan.  Krachttoename zal de spieren en pezen doen versterken.

Als men de juiste richtlijnen volgt, dan heeft krachttraining geen negatieve invloed op de groeiontwikkeling.

Ook de psychische conditie wordt bevorderd door krachttraining, het zelfbeeld wordt gestimuleerd en het draagt bij tot karaktervorming en zelfdiscipline. 

 

Praktijkgerichte aanbevelingen

 

Wanneer men in de praktijk aan krachttraining wil doen, dan moet men wel rekening houden met enkele richtlijnen :

 

Vooraleer men met krachttraining begint, is een goede fysieke conditie een basisvoorwaarde.

Krachttraining mag niet worden opgedrongen, het kind moet er klaar voor zijn, zowel fysisch als psychisch.

Trainers en begeleiders moeten op de hoogte zijn van bepaalde zaken. Ze moeten kennis hebben van materiaal en de apparatuur moet kindvriendelijk zijn. De begeleiders moeten deskundigen zijn inzake hun bepaalde sporttak, en  kennis hebben van de correcte technieken en oefeningen om te trainen.

We moeten altijd rekening houden met de houding gedurende de krachttraining, oefeningen worden steeds uitgevoerd met rechte rug.

Circuittraining is de beste organisatievorm voor het ontwikkelen van kracht bij jonge kinderen, omdat het kind tijd heeft om te recupereren.

Opwarming, stretching en cooling down zijn enorm belangrijk, hier worden de voornaamste spiergroepen gerekt.

Onderlinge prestatie of competitie bij krachttraining met kinderen moet men vermijden.

 

Conclusie: krachttraining is een onderdeel van het totaalprogramma waar ook uithouding, lenigheid en snelheid deel van uitmaken.   

 

 

Vragen

1.   Wat zijn de voornaamste oorzaken van de krachtafname bij de jeugd?

2.   Wanneer we aan krachttraining doen, zijn er dan risico’s voor kwetsuren, zo ja welke? Kunnen we ze vermijden?

3.    Herstelt kraakbeen gemakkelijk? Leg uit.

4.   Wie of wat is de grootste boosdoener, inzake kwetsuren bij jonge kinderen en waarom?

5.   Krachttraining bij kinderen en volwassenen : trainen die op dezelfde manier? Verklaar.

6.   Waaruit blijkt dat door krachttraining het potentieel van de kinderen verhoogt?

7.    Is krachttraining nu een fysieke of psychologische training? Argumenteer d.m.v. voorbeelden.

8.   Wanneer kan en mag men starten met krachttraining?

9.   Welke organisatievorm gebruiken we bij het trainen van krachttraining bij jonge kinderen en waarom?

10. Geef je persoonlijke mening ivm krachttraining voor kinderen.